Knallkvartal for eiendomsfond

Men avkastningen svinger så det holder. Siden 2006 er den heller beskjeden.

Tor Pedersen, fund manager for Storebrand Eiendomsfond. Foto: Finansavisen.
Næringseiendom

Avkastningen svinger så det holder i Storebrands Eiendomsfond. Etter 15,2 prosent i pluss i 4. kvartal i fjor, og minus 1,5 prosent i 1. kvartal i år, kunne fondet notere seg for friske 10,1 prosent avkastning i 2. kvartal, melder NEnyheter, og viser til kvartalsrapporten.For 1. halvår ble avkastningen 8,5 prosent. Likevel er fondet - akkumulert siden oppstarten i begynnelsen av 2006 - opp ikke mer enn 6,4 prosent.En verdivurdering av hele porteføljen i løpet av kvartalet viste over 2,5 prosent høyere eiendomsverdier enn i 4. kvartal 2009.Ifølge nettstedet gjenspeiler verdiøkningene generelt bedrede markedsforhold, i tillegg til at flere av fondets utviklingsprosjekter har utviklet seg positivt i perioden.