- Bankene har blitt flinkere på boliglån

- Norske banker har en betydelig indirekte eksponering mot boligmarkedet, sier Finanstilsynet. Nå skjerpes kravene.

Direktør i Finanstilsynet, Bjørn Skogstad Aamo - Foto: Scanpix
Næringseiendom

Med bakgrunn i at høy boliggjeld hadde vært en årsak til finanskrisen i mange land, fastsatte Finanstilsynet i vår retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål. En grundig prosess, særlig for vurdering av betalingsevne, samt at lånet normalt ikke skal overstige 90 prosent av boligens verdi var hovedkravene.Skogstad Aamo er fornøydTilsynet har brukt høsten på å undersøke om de største bankene har tilpasset sine retningslinjer, hvis formål er både å beskytte den enkelte låntager og å bidra til finansiell stabilitet- Resultatene av undersøkelsen tyder på at bankene har tilpasset seg de nye retningslinjene på en tilfredsstillende måte, sier Finastilsynets direktør Bjørn Skogstad Aamo i en kommentar.Ifølge tilsynet har enkelte banker skjerpet kravene til låneprosessen, og foretatt presiseringer knyttet til vilkårene til betjeningsevne og belåningsgrad. Noen har understreket behovet for formell tilleggssikkerhet eller særskilt forsvarlighetsvurdering og innført avdragskrav for lån med høy belåningsgrad.Enkelte har også gjort endringer knyttet til opplysning om konsekvenser av renteøkninger - og innført et krav om at avvik fra interne retningslinjer må besluttes på et høyere nivå.- Renteøkninger rammer umiddelbart Finanstilsynet viser til at i Norge utgjør bankenes utlån til husholdninger ca. 60 prosent av samlede utlån til publikum.- Omtrent 90 prosent av disse utlånene er lån gitt med pant i bolig. Norske banker har følgelig en betydelig indirekte eksponering mot boligmarkedet. De aller fleste av lånene er gitt med flytende rente, og renteøkninger vil derfor ramme husholdningene umiddelbart.- Boligprisene i Norge har steget den siste tiden, og sett i forhold til utviklingen i husholdningenes disponible inntekt er de høye historisk sett. Også norske husholdningers gjeldsbelastning er høy, skriver tilsynet.Les hele meldingen her.

Nyheter
Personlig økonomi