Faktor Eiendom ASA, som er hovedaksjonær i selskapet Dala AS som utvikler boliger og næringslokaler ved Kilden i Tønsberg, melder om at første byggetrinn med boliger er ferdigstilt.Boligene er overlevert til Kilden Borettslag for 82 millioner kroner, og består av 30 andeler. Hittil er 18 er solgt, mens det opplyses om at de resterende 12 eies av Dala AS inntil de blir solgt.