Foreløpige tall fra SSB viser at det ble igangsatt bygging av 1.925 nye boliger i september, 1,4 prosent flere enn i samme måned i fjor. Igangsatt bruksareal falt 10,2 prosent til 240.700 kvadratmeter.I perioden januar-september ble det igangsatt 14.796 nye boliger. Det er 4,5 prosent flere enn i samme periode i bunnåret 2009. Igangsatt bruksareal steg 7,1 prosent til 2.049.500 kvadratmeter.
Hordaland opp, Akershus nedBygging så langt i år Les mer her.
Fylket som bidrar mest positivt i september er Hordaland, hvor det ble igangsatt 654 boliger i løpet av måneden - tilsvarende en oppgang på nærmere 150 prosent. I Oslo ble byggingen også mer enn doblet, men på et mye lavere nivå - fra 31 til 66 boliger.Akershus bidrar negativt, med et fall i igangsettingen fra 239 til 171 boliger - eller drøye 28 prosent. I Nordland faller byggingen fra 127 til 90 boliger, mens den i Møre og Romsdal er ned fra 187 til 141 boliger. Ser vi på årets ni første måneder under ett, kommer Hordaland også ut på topp, med 2.650 igangsatte boliger. Nærmest kommer Rogaland med 2.159 boliger, mens Akershus og Sør-Trøndelag er på hhv. 1.725 og 1.109 boliger.I Oslo er det igangsatt 801 boliger i samme periode.