Her bygges det klart flest boliger i år

Boligbyggingen stiger forsiktig på landsbasis. Spesielt ett fylke som utmerker seg positivt - med 150 prosent økning i september.

Foreløpige tall fra SSB viser at det ble igangsatt bygging av 1.925 nye boliger i september, 1,4 prosent flere enn i samme måned i fjor. Igangsatt bruksareal falt 10,2 prosent til 240.700 kvadratmeter.I perioden januar-september ble det igangsatt 14.796 nye boliger. Det er 4,5 prosent flere enn i samme periode i bunnåret 2009. Igangsatt bruksareal steg 7,1 prosent til 2.049.500 kvadratmeter.Hordaland opp, Akershus ned Fylket som bidrar mest positivt i september er Hordaland, hvor det ble igangsatt 654 boliger i løpet av måneden - tilsvarende en oppgang på nærmere 150 prosent. I Oslo ble byggingen også mer enn doblet, men på et mye lavere nivå - fra 31 til 66 boliger.Akershus bidrar negativt, med et fall i igangsettingen fra 239 til 171 boliger - eller drøye 28 prosent. I Nordland faller byggingen fra 127 til 90 boliger, mens den i Møre og Romsdal er ned fra 187 til 141 boliger.Bygging så langt i år Ser vi på årets ni første måneder under ett, kommer Hordaland også ut på topp, med 2.650 igangsatte boliger. Nærmest kommer Rogaland med 2.159 boliger, mens Akershus og Sør-Trøndelag er på hhv. 1.725 og 1.109 boliger.I Oslo er det igangsatt 801 boliger i samme periode.Les mer her.