Norgani-avtalen underskrevet

Christian Ringnes og Sundt-familien overtar hotellselskapet.

Norwegian Property-sjef Olav Line. Foto: Finansavisen
Næringseiendom

Norwegian Property skriver i en børsmelding at datterselskapet Oslo Properties har signert avtalen om salg sitt heleide Norgani Hotels.Kjøperen er Sech Holding AB, et selskape felleseid og kontrollert av Pandox AB ogd Heches Holding AB, som er kontrollert av Eiendomsspar AS (Christian Ringnes) og Sundt-familien.Norwegian Property har ifølge meldingen en opsjon frem til 31. desember 2010 for å kjøpe tilbake en minoritetsandel på 9,9 prosent av aksjekapitalen i Norgani Hotels til kjøpers kostpris.Transaksjonen vil bli sluttført i løpet av november.Hele meldingen her.

Nyheter
Børs