Tall fra Econ Pöyry viser onsdag at 1.043 nye boliger har blitt solgt i løpet av de siste to månedene, tilsvarende 10 prosent av totalt antall boliger i registrerte prosjekter. Salgstakten er den høyeste registrert siden juni 2007.I august-målingen var andelen på 8 prosent, det samme som i oktober i fjor.- Vi har informasjon om pris og salgsstatus for 10.913 boliger i prosjekter til salgs både i august og oktober, eller som er lagt ut for salg i perioden. Ved forrige registrering var 6.510 av disse solgt og 4.403 var usolgt, heter det.Samtidig med den høyere salgstakten har antall registrerte boliger sunket. For andre gang i 2010 er antallet ledige boliger lavere enn ved forrige måling, noe som ifølge rapporten skyldes i hovedsak igangsatte og ferdigstilte boliger.Nye og ikke-igangsatte boliger selger best. Av de 10 prosjektene med høyest salgstakt hadde bare ett av dem registrert salg tidligere.
Oslo raskest, Hedmark billigst
Salgstakten er høyest i Oslo nord med 15 prosent, mens Vestfold og Øvre Romerike har den laveste salgstakten med 6 prosent.60 prosent av boligene i Econs database har salgspris over 35.000 kroner per kvadratmeter. 77 prosent koster over 30.000, 88 prosent over 25.000 kroner og 97 prosent over 20.000 kroner per kvadratmeter. Snittprisen for boligene i databasen er 37.600 kroner per kvadratmeter, og er 400 kroner høyere enn i august.Oslo vest/sentrum har høyest snittpris med 56.000 kroner, Hedmark den laveste med 24.600 kroner per kvadratmeter.Av de 371 prosjektene Econ har data for, har 122 prosjekter ikke hatt noe salg denne perioden.