Det ble bygd 4,5 prosent flere boliger i årets første ni måneder enn i samme periode i fjor. Men antall nye igangsatte boliger ligger fortsatt et godt stykke bak nivåene for noen år siden, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).Hittil i år er det registrert igangsatt 14.796 nye boliger. Arealmessig har stigningen vært mer påtakelig, men totalt er det nye næringsbygg som trekker opp tallene.Hittil i år er det påbegynt bygging av nær 2,6 millioner kvadratmeter bruksareal til næringsvirksomhet og aktiviteter i offentlig sektor. Det er drøyt 20 prosent mer enn tilsvarende periode i fjor.Totalt er det satt i gang bygging av over 5,4 millioner kvadratmeter bruksareal i årets første ni måneder, en oppgang på mer enn 13 prosent, sammenlignet med samme periode i 2009. (©NTB)