Sommeren 2007 kjøpte Tinfos-arving Kjetil Holta en svær villa i Grottenveien 18 A på Nordstrand for 34 millioner kroner.
og konen Hanne Merete.Brendmoe kjøpte i 1993 eiendommen fra Lars Øivind Lund for 2,65 millioner kroner. Men tilbake til dagens eier. Holta har nå lagt villaen på 675 kvadratmeter på 2,4 mål tomt ut for salg, skriver DN. Verditaksten er satt til 28 millioner kroner, og Holta er altså villig til å ta et tap på seks millioner kroner.- Det tar jeg ikke så tungt. Det blir lite i forhold til skattekravet eierskapet til villaen utløser. Det blir et bra regnestykke, slik sett, sier han.Bakgrunnen for salget er ifølge avisen at Holta nylig har flyttet til Belgia for å bli skatteflyktning. Standarden ble, etter at Holta kjøpte i 2007, beskrevet som "gjennomgående svært høy". Og ifølge advokat Tom E. Johnsen i Advokatene Sem og Johnsen er eiendommen, "som trenger en familie", den samme nå.- Siden den gang har han også bekostet arbeider, som jeg mener er nokså enestående, sier Johnsen til DN.