- Sprøyt, totalt grunn-løst og hårreisende

Dommeren mente Odd Kalsnes-selskapet viste grov uaktsomhet da Nordstrand-villaen ble solgt, og tilkjente Pareto-topp et millionbeløp. Kalsnes er sterk i troen før ankesaken.

Foto: Finansavisen
Næringseiendom

I slutten av april 2008 kjøpte Pareto-topp Henning Leo Knudsen en villa med utbyggingstomt i Solveien 135 på Nordstrand i Oslo for 21,5 millioner kroner. 5,5 millioner skulle betales ett år etter overtagelse, mens selgeren - Panorama Solveien - i mellomtiden skulle bekoste en del arbeider på eiendommen.Odd Kalsnes var den gang hovedaksjonær i Panorama Solveien gjennom Prosjektutvikling Eiendom. Han sto ifølge dommen for visning og forhandlinger med kjøper, selv om Miguel Sørholt sto som ansvarlig megler. Selskapet eies i dag av Erik Hartvig-Larsen.Søksmål og motsøksmål Men bare noen måneder etter salget røk partene uklare, skriver Finansavisen.Da de 5,5 millionene ikke ble innbetalt, gikk selger til søksmål mot Knudsen i fjor høst. Knudsen svarte med et motkrav på 8,1 millioner, og krevde utbetalt differansen på 2,6 millioner.Ifølge en fersk dom fra Oslo tingrett er Prosjektutvikling Eiendom dømt til å punge ut med 2,45 millioner pluss ett års renter i erstatning og 575.000 kroner i saksomkostninger, skriver avisen.Dommeren viser blant annet til at påviste råteskader i boligen var tildekket av gips- og finerplater.Kalsnes: Sprøyt Kalsnes avviser ordlyden i dommen om "grov uaktsomhet på selgers side".- Sprøyt. Påstanden om tildekking er totalt grunnløs og hårreisende, sier han, og spår et annet utfall i lagmannsretten.- Villaen ble solgt "as is", og Knudsen hadde nøkkelen i 2,5 måneder før overtagelse. Det er urimelig at vi slik sett hadde noe å skjule, legger Kalsnes til overfor Finansavisen.

Nyheter
Personlig økonomi