E.Ons kraftverk i Örebro skal ombygges og utvides. Peab har fått kontrakten og kan notere seg 150 millioner kroner inn i kassen.Oppdraget starter umiddelbart og skal være ferdig i september 2012.