Sterke boligtall fra USA

Salget av brukte boliger i USA steg mye mer enn ventet i desember.

Bolig til salgs i Stockton, California - Foto: Scanpix
Næringseiendom

Salget av brukte boliger i USA steg 12,3 prosent i desember, tilsvarende en sesongjustert årstakt på 5,28 millioner boliger.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg hadde analytikerne på forhånd ventet en sesongjustert årstakt på 4,87 millioner boliger, noe som i så fall hadde tilsvart en økning på 4,1 prosent sammenlignet med måneden før.November-veksten ble revidert ned fra opprinnelig rapporterte 6,1 prosent til en oppgang på 5,6 prosent.

Nyheter
Næringsliv