I sin ukesrapport påpeker sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen seks forhold som kan få Norges Bank til å sette opp renten tidligere enn den har varslet tidligere - altså i juni eller august.Ett av disse er de stigende boligprisene.- Boligprisene stiger, men det skyldes i stor grad at tilbudet av boliger der folk ønsker å bo - altså i byene - er for lite til å ta unna for kombinasjonen av befolkningsvekst, økt tilflytting til byene og høye fødselsrater, skriver hun.
På toppen har kostnadene ved å bygge nytt ifølge Holvik steget kraftig som følge av ulike regulatoriske krav.- Som vi har påpekt mange ganger så er det riktig av sentralbanken å reagere på boligprisvekst hvis den er drevet av for mye billig kreditt. Enn så lenge er det lite som tyder på det med en relativt stabil kredittvekst til husholdningene rundt 6,5 prosent, kun litt høyere enn økningen i disponibel inntekt i fjor.- Bankene varsler at de er blitt betydelig strengere i sin utlånspraksis, særlig for førstegangssetablerere. Videre har bankene økende innlånskostnader, noe som vil trekke opp boligrenten uavhengig av hva Norges Bank gjør, fortsetter sjeføkonomen.Ifølge Holvik taler Norges Banks ansvar for å forhindre at ubalanser bygger seg opp for at de må sette opp renten "om ikke altfor lenge".