Investeringsrådgiverne i NorCap anbefaler i en mars-rapport sine kunder å vekte seg ned i næringseiendom.
- Ingen grunn til å ha overvekt- Paradoks
- Yieldnivået (yield = leieinntekter/kjøpesum) skraper bunnen, og en videre verdioppgang er betinget av vekst i leieprisene. Det er imidlertid ikke åpenbart at det vil materialisere seg, ettersom det er igangsatt mange byggeprosjekter som ferdigstilles i 2012-2013.- De lette gevinstene i næringseiendomsmarkedet er dermed hentet ut, og følgelig ser vi ingen grunn til å ha fortsatt overvekt i denne aktivaklassen, heter det.NorCap påpeker at yieldene fortsatte videre nedover, og rentenivået var høyere, i forrige oppgangssyklus.- Slik sett er det antagelig er litt mer å gå på, men det er ikke åpenbart, går det frem av rapporten.Rådgiverne tar også tak i paradokset med eiendomsfond i annenhåndsmarkedet som får færre kjøpere, samtidig med at syndikater med skarpere og skarpere yieldnivåer blir fulltegnet - og nye eiendomsfond startes opp.- Faktisk er prisene i mange fond i det vesentligste uendret de siste 6-10 månedene. Alt annen likt burde det jo være flere som etterspurte eksponering gjennom annenhåndsmarkedet.- Vår teori rundt dette er at de nye fondene og syndikatene som blir lansert tar oppmerksomheten bort fra annenhåndsmarkedet, skriver NorCap.