På et drøyt år har tre store eiendomssatsninger i regi av Nordicgate Eiendom (nå NGE) gått konkurs; Sinsen City, Shop In Holding og Bergenegården Københavngaten 10. Mandag endte også NGE i skifteretten, skriver Finansavisen.- Bankene og investorene kan fort tape 4-500 millioner på Nordicgate-eventyret. Udugelighet er hovedårsaken, hevder en investor overfor avisen.- Vi har fått gjennomslag for vår konkursbegjæring, og håper på en ryddig avvikling av NGE og at de sidene ved selskapet som bør belyses, blir belyst, sier advokat Thor Christian Moen, som jobber for Konghellegaten Panorama.NGE kontrolleres av Geir Normannseth og Peter Linnerud. De er blant de seks innklagede som kreves for over 147 millioner kroner.