Halverte overskuddet

Havila Ariel satt igjen med 20 millioner kroner på bunnlinjen i 1. kvartal.

"Havila Phoenix" - Foto: Havyard Group
Næringseiendom

Havila Ariel melder om et resultat etter skatt på 20,2 millioner kroner i 1. kvartal 2011, mot 41,4 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet før skatt ble 75,1 millioner kroner, sammenlignet med 57,5 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 85,3 millioner kroner, mot 59,8 millioner kroner året før.De totale inntektene beløp seg til 97,2 millioner kroner, sammenlignet med 57,0 millioner kroner i 1. kvartal 2010.Selskapet opprettholder sin uttalte målsetting om årlig utbetaling av utbytte/tilbakebetaling til selskapets aksjonærer.Det forventes fortsatt vekst innenfor selskapets satsingsområder Skip og Eiendom. Et vesentlig kriterie ved Her er rapporten og presentasjonen videre vekst er å fortsatt investere i prosjekter som preges av sikre og lange kontantstrømmer.Her er rapporten

Nyheter
Børs