Bekymret for boliggjelden vår

Norske banker har styrket egenkapitalen og er mer robuste enn på lenge. Men nordmenns høye lånegjeld utgjør den største risikoen for finansiell stabilitet.

Jan F. Qvigstad visesentralbanksjef i Norges Bank - Foto: Scanpix
Næringseiendom

Norges Bank la torsdag fram årets første vurdering av stabiliteten i det finansielle systemet, og visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad konstaterer at det har skjedd en positiv utvikling det siste halvåret.- Det finansielle systemet er noe mindre utsatt enn da vi publiserte vår forrige rapport. De makroøkonomiske forholdene her hjemme er bedret. Det har ført til lavere utlånstap og gode resultater for bankene, sier Qvigstad.Men fortsatt lurer det en usikkerhet i den internasjonale økonomien. Her hjemme gir særlig de rekordhøye boligprisene og stadig mer gjeld blant folk flest grunn til bekymring.- Høy og økende gjeldsbelastning gjør husholdningene sårbare overfor inntektsbortfall eller en markert økning i renten. Dette representerer en fremtidig risiko i det finansielle systemet, mener visesentralbanksjefen.

Nyheter
Næringsliv