Boligprisene i Frankrike steg med en årstakt på 7,7 prosent inflasjonsjustert i 4. kvartal 2010, viser ensom er basert på som ble lagt frem denne uken.Det var den sterkeste prisveksten i noe land i den vestlige verden ved inngangen til 2011.På de neste plassene kom Sveits og Sverige med en veksttakt i boligprisene ved inngangen til 2011 på 4,2 prosent. Norge er på 4. plass med en veksttakt på 4,1 prosent, i følge OECD.På de neste plassene følger Finland (+3,6 prosent) og Australia (+3,2 prosent).For de 20 industrilandene i OECD falt likevel boligprisene med 1,2 prosent. Og OECD advarer om at der prisveksten har vært sterkest er det fare for en korreksjon senest i 2012.På bunnen i oversikten ligger Hellas med en veksttakt på -10,6 prosent. I Irland var veksttakten ved inngangen til 2011 på -9,7 prosent og i Spania var den -6,5 prosent.Prisene falt også i Italia, Nederland og Danmark.