Veidekke Bostad AB kjøper utbyggingsmuligheten for 800 boliger i Sverige fra Bouwfonds Property Development. Gjennom dette kjøpet styrker Veidekke sitt nærvær i Sverige, spesielt innen boligutvikling i Stockholmsregionen.- Vi ser et stort potensial for Veidekke innenfor boligutvikling og boligproduksjon i Sveriges tre storbyregioner, og kjøpet av denne tomteporteføljen er en del av denne sastningen, sier Arne Giske, konserndirektør for Eiendom Skandinavia.Nederlandske Bouwfonds Property Development, en av Europas ledende eiendomsutviklere, har besluttet å konsentrere sin virksomhet til Nederland, Frankrike og Tyskland og har derfor tilbudt Veidekke å kjøpe deres andel på 50 prosent i Bouwfonds Veidekke AB. Dette selskapet ble etablert i 2005, og gjennom en managementavtale har Veidekke Bostad stått for prosjektakkvisisjon, utvikling, gjennomføring og administrasjon. Dermed vil Veidekke fra 1. juni eie 100 prosent av selskapet.Veidekke Bostad kjøper aksjene for 250 millioner norske kroner, hvorav 140 millioner kroner først betales ved godkjent regulering av et av de større prosjektene. Ved innkonsolidering av hele selskapet vil Veidekkes balanse øke med ca 800 millioner kroner, i hovedsak finansiert gjennom selgerkreditter. Kjøpet medfører at Veidekkes opprinnelige eierandel regnskapsmessig verdsettes til virkelig verdi, det vil si ca 250 millioner kroner. Transaksjonen gir dermed en positiv resultateffekt på ca 140 millioner kroner i 2. kvartal 2011.