8 av 10 leser boligannonser jevnlig

- Tallene bekrefter det store presset i boligmarkedet i Oslo-regionen, sier Selvaag Bolig-sjef Baard Schumann.

Olav H. Selvaag og Selvaag Bolig-sjef Baard Schumann. Foto: Selvaag Bolig.

En undersøkelse fra Selvaag Bolig viser at 81 prosent av de spurte i Oslo og Akershus jevnlig leser boligannonser, mot 56 prosent i landet ellers.Den samme undersøkelsen viser at 42 prosent av de spurte i Oslo og Akershus har vært på visning de siste seks månedene, mot 16 prosent i Norge for øvrig.- Tallene bekrefter det store presset i boligmarkedet i Oslo-regionen, som blant annet skyldes for få boliger i et område med kraftig befolkningsvekst, sier Selvaag Bolig-sjef Baard Schumann i en kommentar.Undersøkelsen er foretatt i juni i år, og er basert på totalt 800 intervjuer av et representativt utvalg personer over 18 år.