Etterspørselen etter huslån øker

Etterspørselen etter lån til bolig økte noe i andre kvartal i år, men ventes å ligge på samme nivå i tida framover.

Boligblokker, illustrasjon. Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX .

Det er spesielt for førstehjemslån at bankene opplevde økt etterspørsel fra april til juni. Bankene ser for seg om lag uendret låneetterspørsel fra husholdningene framover, ifølge Norges Banks utlånsundersøkelse.Også for foretak økte etterspørselen etter lån i andre kvartal. Bankene venter at denne etterspørselen vil stige noe.Selv om etterspørselen etter lån fra både husholdninger og foretak har økt noe, ser ikke bankene for seg endringer i utlånspraksisen. (©NTB)