Tall fra SSB viser onsdag at fastrenteandelen for utlån til lønnstakere falt både i banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter i 2. kvartal.Andelen lån med fast rente var 6,0 prosent for lønnstakere og 8,3 prosent for husholdningene ved utgangen av kvartalet. Fastrenteandelen av finansforetakenes utlån til norske lønnstakere og husholdninger har dermed falt siden 3. kvartal 2009.For lønnstakere er det høyest andel rentebinding fra ett til fem år.Fastrenteandelen for finansforetakenes utlån til ikke-finansielle foretak falt også i banker og kredittforetak, men økte i de statlige låneinstituttene. Fallet i fastrenteandelen av finansforetakenes utlån til ikke-finansielle foretak falt 1,4 prosentpoeng til 24,5 prosent i 2. kvartal.Rentebindingen er dermed den laveste for ikke-finansielle foretak i perioden 1. kvartal 2009-2. kvartal 2011. SSB gjør oppmerksom på at tallene for disse utlånene ikke er sammenlignbare med tall fra tiden før 2009, grunnet endret rapportering.For ikke-finansielle foretak har de fleste lån med bundet rente kortere rentebindingstid enn ett år.