Faktor Eiendom melder om et resultat etter skatt på minus 44,2 millioner kroner i 2. kvartal 2011, mot minus 19,5 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet per aksje ble minus 0,06 kroner, mot minus 0,05 kroner ved samme periode i fjor.Resultatet før skatt ble minus 45,6 millioner kroner, sammenlignet med minus 16,2 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble minus 31,4 millioner kroner, mot 5,9 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 160,2 millioner kroner, sammenlignet med 215,8 millioner kroner i 2. kvartal 2010.Faktor Eiendom anser at likviditetssituasjonen kan bli utfordrende i løpet av andre halvår. Det er stilt kausjoner på enkelte prosjekter, noe som ytterligere kan forsterke dette. Selskapet er i denne sammenheng i dialog med sine hovedbankforbindelser.Selskapets gjeld er høy i forhold til at eiendelene er lite likvide og genererer begrensede inntekter. Selskapets vurdering er at eiendelene har et langsiktig utviklingspotensial, men det er knyttet vesentlig usikkerhet til verdivurderingen av disse eiendelene i dagens marked.Her er og presentasjonen