Lunde og familien har avtale med banken om å få bo i hjemmet sitt ut sommeren, men i september legges eiendommen ut for salg, sier bostyrer Per T. Sekse til Rogalands Avis.Megler og takstmann jobber for tiden med taksten. Lunde forsøkte selv å selge huset for 26 millioner kroner i fjor sommer, men høyeste bud skal bare ha vært på 16 millioner.Bankens pant i huset på 20 millioner overstiger ifølge bostyrer Sekse husets verdi.43-åringen Lunde har de siste 24 årene bygd opp et imperium av selskaper, men det meste gikk over ende i en av norgeshistoriens største konkurser i vinter. Bobestyrer Frederik Bie sier til VG at kravene til boet i sommer er kommet opp i svimlende 2,3 milliarder kroner. I tillegg er gjelden et sted mellom 1,4 og 1,8 milliarder kroner. (©NTB)