Norwegian Property melder om et resultat etter skatt på 126,7 millioner kroner i 2. kvartal 2011, mot 60,5 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet før skatt ble 119,0 millioner kroner, sammenlignet med 143,0 millioner kroner året før.Resultatet reddes av en såkalt verdiendring på investeringseiendommer (oppskriving av eiendomsverdiene) på 146,3 millioner kroner.Driftsresultatet før eierkostnader ble 227,5 millioner kroner, mot 233,6 millioner kroner året før.Bruttoinntektene beløp seg til 252,5 millioner kroner, sammenlignet med 261,4 millioner kroner i 2. kvartal 2010.Reduserte avkastningskrav og moderat vekst i markedsleienivåer resulterte i en samlet positiv verdijustering av selskapets eiendomsportefølje på 1,0 prosent- Med god operasjonell drift og etablering av nye lånefasiliteter har Norwegian Property gjennom første halvår 2011 sikret et godt fundament for videre verdiskapning og vekst, sier administrerende direktør Olav Line sier i en kommentar:Her er og