Tall fra Econ Pöyry viser onsdag at 760 nye boliger har blitt solgt i løpet av de siste to månedene, tilsvarende 7 prosent av totalt antall boliger i registrerte prosjekter. Salgstakten er dermed den laveste siden februar 2010.Juni-målingen viste 11 prosent, mens den i august i fjor også viste 8 prosent.- Vi har informasjon om pris og salgsstatus for 11.145 boliger i prosjekter som var til salgs både i juni og august, eller som er lagt ut for salg siden juni. Ved forrige registrering var 7.232 av disse solgt og 3.913 var usolgt. Nå er 7.992 solgt og 3.153 usolgt, heter det.
Få nye prosjekter for salg
De siste to månedene har salgstakten i særlig Øvre Romerike, Asker og Bærum sunket betydelig sammenlignet med forrige periode. Men selv om takten i salget er lav, synker antallet ledige boliger - noe som henger sammen med at få nye prosjekter har blitt lagt ut for salg de siste to månedene.44 prosent av boligene i Econs database har salgspris over 40.000 kroner per kvadratmeter. 63 prosent koster over 35.000, 80 prosent over 30.000 kroner, 92 prosent over 25.000 kroner, mens 97 prosent ligger over 20.000 kroner per kvadratmeter.Snittprisen for boligene i databasen er 38.900 kroner per kvadratmeter, og er 100 kroner lavere enn i juni.Oslo vest/sentrum har høyest snittpris med 59.800 kroner, Hedmark den laveste med 23.500 kroner per kvadratmeter.Av de 373 prosjektene Econ har data for, har 145 prosjekter ikke hatt noe salg denne perioden.