Leiemarkedsundersøkelsen fra SSB viser små endringer i leieprisnivået. Fra 1. til 2. kvartal var oppgangen på 0,3 prosent, til en snittleie på 6.147 kroner per måned for alle typer boliger.
5.421 kroner måneden for 2-roms8.547 kroner måneden i Oslo
På landsbasis steg 2-romsboliger snaut 0,3 prosent til en snittleie på 5.421 kroner i måneden. 3- og 4-romsboliger la på seg drøyt 0,3 prosent i pris, til hhv. 6.027 og 6.522 kroner i måneden.1-romsboliger steg 0,2 prosent til 4.871 kroner fra 1. til 2. kvartal, mens boliger med fem rom eller mer steg 0,1 prosent til 7.178 kroner.SSB understreker at undersøkelsen omfatter både etablerte og nye leiekontrakter.Leietagere i Akershus (eklsklusive Bærum) betalte i snitt 0,6 prosent mer i leie i 2. kvartal enn i 1. kvartal - det vil si 6.865 kroner i måneden. I Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø var snittleien på samme tid 6.929 kroner - 0,1 prosent opp fra 1. kvartal.I øvrige tettsteder med opptil 20.000 innbyggere steg snittleien 0,5 prosent til 5.831 kroner.Gjennomsnittlig månedsleie var høyest i Oslo (med Bærum) - med 8.547 kroner i 2. kvartal. Det var opp 0,2 prosent fra kvartalet før.