Det er sterk vekst i bygging av blokker. I 2. kvartal 2011 ble det registrert satt i gang bygging av 6.401 boliger med i alt 936.000 kvadratmeter bruksareal til bolig. Antall nye boliger i blokk har økt med 142 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2010, viser tall fra SSB.41 prosent av alle nye boliger bygges i blokker, men blokkleilighetene står for kun 31 prosent av bruksarealet.Kun tre av ti boliger bygges som enebolig, men står for 46 prosent av bruksarealet. Det ble i alt satt i gang 48 prosent flere boliger sammenlignet med 2. kvartal i fjor.