Svakere ordreinngang for BWG Homes

BWG Homes hadde en netto ordrenedgang på 26,4 prosent i juli 2011 sammenlignet med samme måned 2010.

Foto: BWG
Næringseiendom

BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i juli på 83,7 millioner kroner mot 113,6 millioner kroner i juli 2010.Det tilsvarer en reduksjon på 26,4 prosent.Netto ordreinngang i juli for segment Norge var 57,3 millioner kroner, ned fra 61,1 millioner kroner samme periode 2010, ned 6,2 prosent. Mens netto ordreinngang i juli for segment Sverige var 26,4 millioner kroner, mot 52,5 millioner kroner. En svekkelse på hele 49,7 prosent.

Nyheter
Børs