- Jeg vurderer en tomt med to leiligheter. Hva er skattereglene vedrørende utforming av disse boligene for at det skal være vertikal-/horisontaldelt bolig?- Tomten kan ha to leiligheter, men ikke deles opp i to tomter. Arkitekten viser til byggeregler som gjør at husene ikke fysisk ligger inntil hverandre, eller de ligger inntil hverandre, men med boder inntil veggene på begge husene.- Kan den ene boligen da leies ut som en del av vertikaldelt bolig? Da vil i tilfelle leieinntektene for det være skattefrie, skriver en leser.
Tomannsbolig gir skattefri utleie- To separate bygg vanligvis ikke tomannsboligDette sier Lignings-ABC
Vi rettet spørsmålet til advokat og faglig leder i Skattebetalerforeningen, Gry Nilsen.- Har en det som skattemessig er en tomannsbolig, kan den ene enheten leies ut skattefritt, sier hun til HegnarOnline, og illustrerer med et eksempel.- Jeg eier et hus, der jeg selv bor i 1. etasje og leier ut 2. etasje. Jeg kan gjerne leie ut den største leiligheten, og selv bo i den minste. Men husk altså at hele huset må være en seksjon, fortsetter Nilsen.Forutsetningen for skattefri utleie er altså at det er en "tomannsbolig".- En tomannsbolig er en seksjon som består av to selvstendige boenheter. Begge boenhetene må minst være egnet til å huse en liten familie (normalt minst 40 kvm).- Utover det kan en tomannsbolig være så ymse. For eksempel kan en lage seg en tomannsbolig i en bygård ved å seksjonere sammen to leiligheter, sier Nilsen videre.Ifølge advokaten er to separate bygg, selv om de står tett, vanligvis ikke tomannsbolig.- Det må være snakk om ett og samme bygg, evt. et hovedbygg og en garasje eller lignende. Er en i tvil, kan det være fornuftig å be om en bindende forhåndsuttalelse fra skattekontoret, avslutter hun overfor HegnarOnline.Som tomannsbolig anses en boligeiendom som bare har to familieleiligheter, uansett forholdet mellom størrelsen på leilighetene, forutsatt at eiendommen ikke er seksjonert.De spesielle reglene for tomannsboliger gjelder også for seksjonert del av en bygning, så lenge seksjonen bare inneholder to familieleiligheter, men får ikke anvendelse når skattyteren eier to familieleiligheter i en større, ikke-seksjonert bygning, f. eks. en firemannsbolig eller en blokk.