- De høye boligprisene er et stort samfunnsproblem som krever tiltak av størrelse. Det må skaffes veldig mange boliger. Men det har vært gjort før, sier Kåre Willoch, til e24.no.Han viser til boligutbyggingen på 1950- og 60-tallet i Oslo da blant annet områdene Lambertseter og Stovner ble bygget ut. Nå er tiden igjen moden for å flytte markagrensa lenger innover, ifølge Willoch.- Myndighetene må åpne for utbygging av marka, og så må det gjøres store investeringer i infrastruktur. Det må legges T-banelinjer og veier inn til de nye boligområdene.Selv mener han at markagrensa må flyttes selv om mange bruker skogen som turterreng.- Dette er grenser arvet fra andre tider og som man tviholder på. Ja, det er mange som bruker marka, men samtidig er det store deler av disse grøntområdene som ikke brukes i nevneverdig grad, sier Willoch. (©NTB)