Konkurs på Oslo Børs

Eiendomsselskap på Oslo Børs begjærer oppbud. Selskapet har milliardgjeld. Bergensinvestoren Frederik Wilhelm Mohn er nest største aksjonær. Fritt Ord går også på en liten smell.

Oslo 20030425. Grand Cafe på Grand Hotel på Karl Johans gate er konkurs.Fredag morgen ble den siste frokosten servert på Grand Cafè. 55 ansatte mister jobben. Skilt på døren "Beklager stengt".Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX Bendiksby, Terje
Ukens Vin
Faktor Eiendom varslet i sin halvårsrapport at likviditetssituasjonen kan bli utfordrende i løpet av andre halvår dette året. Det har vært ført forhandlinger med selskapets hovedbankforbindelse i et forsøk på å restrukturere selskapets gjeld.Det har til tross for konstruktive forhandlinger dessverre ikke latt seg gjøre å finne en løsning for selskapets finansiering, heter det i en børsmelding tirsdag morgen.
Selskapets gjeld er høy i forhold til eiendelene som er lite likvide og som genererer begrensede inntekter.Eiendelene har et langsiktig utviklingspotensial men uten tilstrekkelig finansiering må en forvente at verdivurderingen av disse i dagens marked ligger lavere enn tidligere antatt og lavere enn selskapets gjeld.Det har heller ikke lykkes selskapet å finne en løsning som kombinerer en restrukturering av gjelden i kombinasjon med ny egenkapital. Som en følge av dette ser styret i selskapet ingen annen utvei enn å begjære oppbud, heter det i en børsmelding.I Faktors halvårsrapport opplyses det at gjelden per 30. juni var på 975,5 millioner kroner hvorav rentebærende gjeld var på 807,5 millioner.Selskapet hadde et driftsunderskudd 31,4 millioner kroner i 2. kvartal 2011 og resultat før skatt på -45,6 millioner kroner.Største aksjonær i selskapet er DnB NOR Bank med 30,6 prosent (4,45 millioner aksjer), fulgt av Perestroika (Frederik Wilhelm Mohn) med 9,16 prosent (1,33 millioner aksjer).Frederik Wilhelm Mohn kjøpte aksjene den første uken av januar i år på rundt 24 - 25 kroner.Faktor Invest er 3. største aksjonær med 6,7 prosent av aksjene, og bak Faktor Invest står Lasse Fosby AS og Rune Kilebu AS. Lasse Fosby og Rune Kilebu eier også 4,4 prosent hver og de kontrollerer tilsammen 15,56 prosent.Fritt Ord er 6. største aksjonær med 2,97 prosent av aksjene. DnB NOR frykter ifølge Reuters ikke nye store tap etter konkursen. Ifølge informasjondirektør Thomas Midteide er det foreløpig for tidlig å si hvor store tapene blir.- Ja, det er litt for tidlig å si, men det meste av tapene er nok regnskapsført i tidligere kvartaler, blant annet så konverterte vi jo 250 millioner kroner fra gjeld til egenkapital i fjor, sier hanFaktor Eiendom steg mandag 9 prosent på Oslo Børs til 1,81 kroner. Det verdsatte selskapet til 26,33 millioner kroner.Til tross for mandagens oppgang hadde aksjen, dagen før konkursen var et faktum, falt 99,89 prosent fra toppen på 109 kroner i månedskiftet januar/februar i 2010.Aksjen er, naturlig nok, suspendert fra handel.