I tillegg går tilsynet inn for at bankene må ta høyde for en renteøkning på 5 prosentpoeng ved vurdering av kundens evne til å betjene.- Den sterke veksten i boligpriser og husholdningenes gjeld øker risikoen for finansiell ustabilitet, sier finansdirektør Morten Baltzersen.Finansnæringens Fellesorganisasjon, forbrukerorganisasjonene og Norges Bank er invitert til å komme med innspill til saken. (©NTB)