Fra nyttår 2010 fikk boligeiere selv tilgang til å annonsere boligen sin for salg på finn.no og lignende portaler. Siden den gang har rundt 2 prosent av de som selger bolig gått denne veien.Forbrukerrådet, som var en pådriver for å få dette til, mener de som kvier seg for å kjøpe bolig uten megler har lite å frykte, skriver Finansavisen.- Har selger fulgt de ti selgervett-reglene, så vil det kunne være vel så sikkert som et vanlig meglersalg. Det handler i grunn om å få vite alle forhold rundt eiendommen på forhånd, sier forbrukerpolitisk rådgiver for Forbrukerrådet Aleksander Myrvold - som har bolig som spesialfelt.Første selgervett-regel er å få bekreftet grunnbokutskriften. Myrvold viser til samtaler med ulike kommuner, som sier at megleren i mange tilfeller sender assistenten eller sekretæren for å gjøre jobben.- Jeg er ikke sikker på om meglere alltid gjør en så mye bedre jobb enn en litt nøyaktig privatperson, sier Myrvold til Finansavisen.