PGS flytter hovedkontor til Mustad Park, skriver Mustad Eiendom i en pressemelding.De nye kontorlokalene omfatter en hel bygning på 10.000 kvadratmeter bruttoareal, med tillegg av P-plasser under bakken. Nybygget, som oppføres som et høyteknologisk miljøbygg, vil stå ferdig primo 2013.PGS-bygget er en del av et større byggeprosjekt i Lilleakerveien 4 (Mustad Park).Prosjektet omfatter også et næringsbygg på 13.000 kvadratmeter bruttoareal, eksklusive parkeringsplasser, som i sin helhet er utleid til Statkraft AS - som tillegg til Statkrafts hovedkontor i Lilleakerveien 6.Totalt omfatter prosjektet mer enn 30.000 kvadratmeter, inklusive parkeringsanlegget. Hele byggeprosjektet er med dette fullt utleid.Mustad Eiendom forvalter i dag 150.000 m² BTA og forvaltningsarealet øker i størrelsesorden 180.000 m² BTA når byggeprosjektet er fullført.