Norwegian Property har inngått avtale om salg av Kolstadgata 1 på Tøyen i Oslo til Enata Eiendom AS, går det frem av en børsmelding.Eiendommen har verken leietager eller kontantstrøm og står på festet grunn.Brutto eiendomsverdi er 32 millioner kroner, som er 3,3 millioner lavere enn gjeldende verdivurdering. Salget vil redusere arealledigheten i selskapet med ca. 1 prosentpoeng.Norwegian Property begrunner salget med at eiendommen, som har stått uten leieinntekter i over ett år, er utenfor det strategiske satsningsområdet.Transaksjonen beregnes gjennomført i løpet av oktober 2011.