En undersøkelse utført blant 500 eiendomsmeglere tilknyttet Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) viser at hele 87 prosent av de spurte mener prisene på boliger vil bli uendret eller stige meget beskjedent denne høsten.
- SSBs prognose om prisstigning på 20 prosent i boligmarkedet de neste tre årene er ikke ønskelig, og heller ikke sannsynlig. Det blir ingen omfattende høstjakt på boliger i år heller, sier styreleder i NEF, Christian Vammervold Dreyer.Dreyer, som peker på at høsten tradisjonelt er en rolig tid i boligmarkedet, svarte følgende da HegnarOnline etter fremleggelsen av pristallene for august spurte om risikoen i boligprisene nå er mer på nedsiden enn oppsiden.- Egentlig ikke. Vi kommer til å få en bedre balanse i markedet, men vi kommer ikke til å få ikke noe nedgang, det er jeg sikker på.- Ofte stiger det litt i august og september, men så roer det seg ned igjen, og vi kan nok vente en prisstigning på en prosent eller to, sier Dreyer nå.NEF registrerer at både SSB, Norges Bank, og andre analytikere gjerne justerer sine prognoser flere ganger i året.- Våre meglere rundt om i landet kjenner sine lokale markeder, og har et godt grunnlag for å komme med sine prognoser. Derfor stoler jeg mer på våre egne medlemmer enn på SSB i denne sammenheng, sier Dreyer (bildet). Den beste måten å forhindre at boligprisene øker ytterligere på, er ifølge NEFs styreleder å sørge for økt boligbygging - som er et politisk ansvar.- Spesielt i de store byene er det mange utbyggere og entreprenører som nå ønsker å bygge boliger. Så lenge etterspørselen og marginene er på plass, gjelder det for kommunene å tilby tomtearealer.- Både i Oslo og på landsbasis ser vi at boligbyggingen har tatt seg kraftig opp, og dermed vil også prisene kunne holdes i tømme. Nye boliger må bygges med priser som folk kan betale, sier Dreyer.Han vil gjerne avlive myten om at eiendomsmeglerne vil ha høyest mulig priser og jubler over et brennhett marked.- Vårt ønske er et sunt marked med god omsetning og priser som gjør det mulig for de fleste å etablere seg, sier Dreyer. Ifølge undersøkelsen svarte 54 prosent av meglerne at kjøpsinteressen vil holde seg stabil, mens 30 prosent mener den vil øke litt. Salgsinteressen er de mer uenige om. 46 prosent mener den vil øke, 30 prosent mener den vil holde seg stabil, mens 20 prosent tror salgsinteressen vil synke.Nesten åtte av ti spurte mener antall boliger til salgs enten vil være uendret - eller øke litt.NEF synes videre det er interessant å merke seg at husholdninger som i dag eier en enebolig, men som gjerne vil oppgradere til en høyere standard, kjøper bolig før de selger sin egen.- Rapporter fra de nærmere 500 eiendomsmeglerne viser en stadig økende tendens til kjøp før salg. Det betyr at boligselgere er rimelig trygge på at de får solgt sin bolig raskt etter at de selv har kjøpt seg bolig, heter det.