- Norge er blant de OECD-landene som sterkest subsidierer bolig gjennom skattesystemet, sier administrerende direktør i Statistisk Sentralbyrå Hans Henrik Scheel til dn.Han mener at myndigheten bør innføre hardere skattlegging av boliger for å dempe prisoppgangen i boligmarkedet.Ferske data fra SSB viser at boligprisoppgangen raskt kan snu.- Fall i boligprisene er ikke bare et problem for dem som har kjøpt bolig med høy belåning, dette sprer seg også til resten av økonomien, gjennom redusert etterspørsel, sier Scheel.