Utvalget ledes av Håkon Haugli (Ap). Han bekrefter at utvalget vil foreslå en egen ministerpost for bolig. Dette skal være en statsråd med makt til å tvinge kommunene til å få fortgang på reguleringsarbeidet som mange steder er en flaskehals, skriver Aftenposten.- Vi trenger en egen statsråd for bolig. Skal vi få opp boligbyggingen, er det nødvendig å samle ansvaret ett sted, hos en statsråd som kan være en sterk pådriver og rydde av veien hindringer, sier Haugli.Han ønsker ikke å kommentere ytterligere detaljer, men Aftenposten har fått tilgang til et utkast fra utvalgets rapport. Utvalget konkluderer ifølge avisen med at det er behov for flere kontroversielle tiltak for å øke byggingen av nye boliger. Spesielt viktig er dette i pressområder som Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen.Foruten egen boligminister, ønsker utvalget snevrere adgang til å klage på boligutbygging for fylkesmenn og statlige etater. Utvalget ønsker dessuten forenkling av regelverk og krav om raskere saksbehandling i byggesaker.Posten som boligminister innebærer ansvar for hele plan- og bygningsloven. I dag er dette ansvaret delt mellom Liv Signe Navarsetes (Sp) kommunal- og regionaldepartement og Miljøverndepartementet. (©NTB)