I går ble det kjent at menneskerettsdomstolen i Strasbourg har funneti Den europeiske menneskerettskonvensjonen, siden grunneier nektes ny festeavgift når tomtefesteavtalen er utløpt.Tomtefestere fortviler, og frykter ifølge DN i verste fall . Hyttemegler Stig Svartor spår et rush av hytter til salgs om dommen blir stående.På den annen side har vi grunneierne. De er naturligvis fornøyde.- Bare rett og rimelig. Til nå har jeg ikke skjønt logikken i det regjeringen tidligere har gjort, sier Per Christian Fossum, som ifølge avisen eier to tomter på Nordstrand i Oslo, på hhv. 800 kvadratmeter og ca. to mål.I 60 år fikk Fossum ifølge festekontrakten hhv. 157,30 og 410,88 kroner i året for de to tomtene.Nå blir det andre boller.- Her på Nordstrand selges gjerne tomter for iallfall to millioner kroner per mål, sier grunneieren til DN.