Tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF) lagt frem fredag i forrige uke
0,2 prosent fra april til mai, mens de sesongjustert var opp 0,1 prosent.Det vil si at den underliggende prisutviklingen i mai var svakt positiv. Differansen mellom faktisk og sesongkorrigert prisendring indikerer at mai er en måned som normalt har en litt sterkere prisutvikling enn gjennomsnittsmåneden.Snittprisen hittil i 2012 er 6,2 prosent over snittprisen i 2011. Med flate priser ut året blir veksten fra 2011 7,2 prosent. De dyreste boligene finner du i Oslo og Bærum (tatt i betraktning alle typer boliger), med kvadratmeterpriser på hhv. 42.900 og 40.600 kroner. Utenfor Oslo-gryta er Stavanger og Sandnes dyrest med hhv. 40.100 og 35.000 kroner per kvadratmeter.Vi merker oss også at gjennomsnittprisen i Bergen har kommet opp i 32.500 kroner per kvadratmeter. Samtidig har vi tatt en titt i den andre enden av skalaen. Her er de billigste regionene og byene (i snittpriser per kvadratmeter, alle boliger):Hedmark utenom Hamar: 17.300 kronerTelemark: 18.600 kronerØstfold utenom byene: 19.000 kronerSarpsborg: 19.200 kronerOppland utenom Lillehammer: 19.500 kronerTrøndelag utenom Trondheim: 21.300 kronerVestfold utenom byene: 21.400 kronerLarvik: 21.400 kronerFredrikstad: 21.900 kronerNord-Norge utenom Tromsø: 22.400 kronerAgder utenom Kristiansand: 22.500 kronerMøre og Romsdal: 22.700 kronerBuskerud utenom Drammen: 22.800 kronerHamar: 22.800 kronerSandefjord: 22.900 kroner