DNB selger Oslo-eiendommer

DNB Livsforsikring selger kontorbygg og handelseiendom på Løren i Oslo.

Gro Boge. Foto: Vital.

DNB Livsforsikring selger kontorbyggene og handelseiendommen Coop på Løren.Salget skjer gjennom overtagelse av 100 prosent av aksjene i tre selskaper. Kjøper er et syndikat opprettet av DNB Markets og Stor-Oslo Eiendom, hvor Stor-Oslo Eiendom går inn med en større eierandel.Overtagelse fant sted 29. juni 2012.- Investeringen er i tråd med vår strategi om å sikre oss en attraktiv tomteportefølje for utvikling av boliger i Oslo-regionen. Det er mangel på eiendommer med utviklingspotensial, og spesielt de som er egnet for boligformål.- I tillegg er eiendommen attraktiv fordi den vil gi leieinntekter i utviklingsfasen, sier arbeidende styreformann Arild Rygg i Stor-Oslo Eiendom.DNB Næringseiendom mener tidspunktet var godt for å realisere verdiene i eiendommen hvis samlede areal utgjør ca 22.000 kvadratmeter. Tomtene er på ca. 27,5 mål.Byggene er oppført i ulike tidsepoker, og vil på sikt suksessivt bli revet til fordel for nye boliger og handels/næringsarealer.Salget ble formidlet av Hadrian Eiendom.Følg HegnarOnline på Facebook her!