En landsdekkende undersøkelse Opinion Perduco har gjort for Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF) viser at nordmenn i snitt forventer et salg etter kun 1,7 visningsdager - hvis de skulle ha lagt boligen ut på markedet i dag.Et noe overraskende funn er kanskje at innbyggere i et pressområde som Oslo forventer flere visningsdager - i snitt 1,8 - enn nordmenn bosatt i byer med over 50.000 innbyggere - 1,5 visningsdager. I distriktene ligger snittforventningen på 2 visningsdager.
- Mange holder seg i skinnet- Altfor optimistiskeNår er pengene på konto?
  • spørsmålet om overtakelsesdatospørsmålet om overtakelsesdato
  • når på året boligen selges (eksempelvis kan perioder med flere helligdager forsinke prosessen)når på året boligen selges (eksempelvis kan perioder med flere helligdager forsinke prosessen)
  • selgers økonomi med hensyn til mulige heftelser på boligen, ogselgers økonomi med hensyn til mulige heftelser på boligen, og
  • generell saksbehandlingstid hos Kartverket i forbindelse med tinglysingengenerell saksbehandlingstid hos Kartverket i forbindelse med tinglysingen
Les om og delta i Norges råeste børskonkurranse.Følg HegnarOnline på Facebook her!
Ifølge EFF har 10 prosent av boligeierne i Norge planer om å selge boligen sin de neste 12 månedene.- Det skrives mye i media om leiligheter og boliger som rives bort allerede etter første visningsdag. Dette er nok mer unntaket enn normen i dagens boligmarked. Boligmarkedet er godt, men selektivt. Gode objekter sentralt går fort, alle andre objekter tar tid å få solgt.- Selv om aktiviteten fortsatt er høy, ser vi samtidig at mange boligkjøperne ikke lar seg rive med i galopperende budrunder, men tenker seg godt om før de legger inn bud, sier daglig leder i EFF Hanne K. Railo. Foreningen trekker frem tall fra august - samme måned som denne undersøkelsen ble gjennomført - som viste en gjennomsnittlig formidlingstid (fra det tidspunktet hvor objektet legges ut på Finn.no) på 26 dager.- Normalt vil dette innebære langt flere visninger enn det resultatene gir uttrykk for gjennom denne undersøkelsen. Folks forventninger til boligsalg virker derfor å være altfor optimistiske i forhold til hva som er realiteten, sier Railo.Halvparten av de drøyt 1.000 spurte har også en formening om hvor mange dager det vil ta fra siste visningsdag til boligene faktisk blir solgt, og her ligger snittet på 12 dager.Dog er det store regionmessige sprik. I Oslo forventes et salg etter i snitt 9,7 dager, men forventningene i utkantstrøk er 14,1 dager. Ifølge undersøkelsen forventer nordmenn i snitt at det vil ta 13 dager fra tidspunktet boligen selges til pengene kommer inn på konto.- Tidsrammen for pengetransaksjonen fra kjøper til selgers konto er vanskelig å tidfeste, og vil kunne variere ut fra en rekke forhold, sier Railo.Hun trekker frem som mulige terskler som kan påvirke transaksjonstiden negativt.