Tall fra Econ Pöyry viser torsdag at 694 nye boliger har blitt solgt på Vestlandet (Hordaland og Rogaland) i løpet av de siste to månedene. Dette er 76 prosent flere enn i forrige 2-månedersperiode, og et normalt utslag etter sommerferien.På Østlandet var oppgangen 67 prosent i samme periode.Salget på Vestlandet utgjør 26 prosent av boligene som har vært til salgs i perioden.
Klart høyest salgstakt hadde Stavanger med hele 35 prosent, mens Bergen sentrum/nord var lavest med 20 prosent.Totalt var antallet boliger i registrerte prosjekter i Vestlandet per august på 5.600.I oktober i år var antallet usolgte boliger på 1.969. I august-målingen var dette tallet 1.867. 694 boliger har blitt solgt, mens 796 nye boliger har kommet til i mellomtiden.Mens 21 prosent av de usolgte boligene fra august er solgt, er 37 prosent av de nye salgskandidatene solgt. Salgstakten på de nye kandidatene er klart opp fra forrige 2-månedersperiode, da bare 21 prosent ble solgt.I prosent av antall boliger i prosjektene, er andelen solgte høyest i Stavanger og Sandnes med hhv. 70 og 71 prosent. I Hordaland og resten av Rogaland er andelen usolgte 33-41 prosent.Snittprisen for samtlige boliger i databasen er 41.400 kroner per kvadratmeter, som er 1,2 prosent høyere enn i august i år. På Østlandet var tilsvarende pris 42.500 kroner.Stavanger har høyest snittpris med 51.200 kroner, Hordaland utenom Bergen lavest med 31.700 kroner per kvadratmeter.Kruse Smith Eiendom er utbyggeren med flest boliger i Econs database for Vestlandet, mens Eiendomsmegler1 har flest boliger av prosjektmeglerne.Av de 228 prosjektene Econ har data for, hadde 55 prosjekter intet salg denne perioden.