- At de bruker syv år på så mye svada er til å gråte av

- Regjeringen gjør bare vondt verre, sier Frp-topp Gjermund Hagesæter til HegnarOnline. Han slakter regjeringens "tåkeprat" om boligmarkedet.

Gjermund Hagesæter. Foto: Finansavisen.
Næringseiendom

Kommunalminister Liv Signe Navarsete la før helgen frem en ny boligmelding.Boligprodusentenes Forening gikk tidlig ut og etterlyste "mer kraftfulle grep for å bedre boligforsyningen". OBOS fulgte opp med savnet av en "klar og overordnet formulering om at boligbygging skal prioriteres og er viktigere enn mange andre gode formål".- I tillegg skal mange av tiltakene regjeringen lanserer utredes videre, skrev boligbyggeren.Les også: Politisk slurv og tåkeprat om boligmarkedet- 98 ting som skal utredes Nettopp dette har Frps Gjermund Hagesæter tatt tak i, etter å ha lest gjennom meldingen med 113 sider nynorsk.- På disse sidene har regjeringen skrevet "vurdere" 48 ganger, "evaluere" 10 ganger, "se på" 25 ganger og "utarbeide" 15 ganger. 98 ganger på 113 omtales altså noe som skal utredes videre på en eller annen måte.- Dette betyr at regjeringen har brukt 7,5 år på å vurdere hva som skal vurderes, sier Hagesæter til HegnarOnline.- Lite substans og mye svada 1. nestleder i kommunal- og forvaltningskomiteen, som nå skal behandle boligmeldingen, vet ikke om han skal le eller gråte.- En kan gjøre begge deler. I utgangspunktet skal en ikke le av en så viktig sak som dette er. Boligpolitikken er en utfordring for mange, for eksempel grunnet prisene som går opp og alle de unge som ikke kommer inn.- Men når regjeringen kommer med så lite substans og så mye svada etter såpass mange år, er det litt å gråte av også. Egentlig er det trist og tragisk, sier Frp-politikeren videre.- Regjeringen mangler visjoner og vilje Om Hagesæter var skuffet over boligmeldingen, er han ikke sjokkert.- Dette følger trenden med en regjering som mangler visjoner og vilje på området. En slik melding til Stortinget er i utgangspunktet ikke bindende, men meningen med en melding bør være å komme med en konklusjon, og forslag til tiltak en skal vurdere videre.- I boligmeldingen blir det bare vurdert hva som skal vurderes. Det er veldig skuffende, og veldig uheldig, sier han.Les også: Trygve Hegnar: Dette er subprime 2, norsk utgaveNytt organ under Fylkesmannen?"Alle" sier at det bygges for lite boliger. Har ikke regjeringen fått med seg dette?- Denne meldingen tyder på det. Regjeringen viser til at reguleringen tar for lang tid, og at detaljkravene fra myndighetene er for mange. I dag har vi 22 statlige instanser som kan stanse et boligprosjekt.- For å redusere dette vil regjeringen opprette et nytt organ under Fylkesmannen, som skal koordinere alle innsigelsene. Det tror vi neppe har noe for seg, og vil bare føre til enda mer byråkrati, sier Hagesæter.Frp-politikeren savner også hva regjeringen vil gjøre med infrastrukturproblematikken, særlig rundt store byer, og hvordan folk skal kunne bo litt utenfor bykjerner og samtidig være i stand til å pendle til sine jobber i byen innen rimelig tid.Finner du noe å glede deg over i boligmeldingen?- På noen områder har regjeringen en grei beskrivelse av problemstillinger, men det negative er at de ikke kommer med gode forslag, bare vurderinger av hva som skal vurderes. Det er vanskelig å se veldig mye å glede seg over, sier Hagesæter.Følg HegnarOnline på Facebook her!- Universell utforming må bortHva ville Frp ha skrevet i en boligmelding?- Vi ville ha tatt tak i tingene som hindrer boligbyggingen. Vi ville ha endret plan- og bygningsloven, forenklet reguleringen, skåret ned på organer med innsigelsesrett i boligprosjekter og rett og slett kuttet ned på detaljkrav.- Innen energieffektivitet ville vi eksempelvis ha reversert krav istedenfor som regjeringen å komme med nye. Reglene for universell utforming må fjernes, ihvertfall for de minste boligene, og det må satses mer på infrastruktur, sier 1. nestleder i kommunal- og forvaltningskomiteen.- Staten overholder ikke egenkapitalkravHvilken rolle skal Husbanken spille?- Vi har støttet økt tildeling av midler til Husbanken, men samtidig utgjør kravet om 15 prosent egenkapital et paradoks. Du kan ikke lånefinansiere 86 prosent i en privat bank, men 85 prosent lån i privat bank og 15 prosent lån gjennom Husbanken er uproblematisk.- Egenkapitalkravet må fjernes, for staten selv overholder det ikke, sier Hagesæter.Han stiller seg i tillegg undrende til at avdragstiden for startlån skal endres fra 30 til 50 år.- Skal du leve med et husbanklån til du er 80 år - hvis du lever så lenge? Dette er et desperat forslag jeg ikke kan se det kommer noe produktivt ut av, sier Hagesæter.Les også: Alle skilsmissene presser opp boligprisene- Gjør bare vondt verre Ett av hovedtiltakene i boligmeldingen er at satsingen på utleieboliger må økes.Kommunalminister Navarsete foreslår, slik redaktør Trygve Hegnar påpekte på lederplass i Finansavisen mandag, i hovedsak to ting.1) Å vurdere hvordan Husbankens grunnlån kan brukes til å fremme "gode og langsiktige utleieprosjekter", og2) Å øke minstetiden for tidsbestemte leiekontrakter fra tre til fem år.- Dette tror vi er skivebom. I stedet for flere og bedre utleieboliger, vil det bli færre. (...) Fem år er en lang utleietid mange potensielle utleieprodusenter vil frykte. Da hjelper det lite med grunnlån fra Husbanken, skrev Hegnar.- Vi tror også at veldig mange leietagere vil kvie seg for å inngå 5-års leiekontrakter, fortsatte han.Hagesæter er helt enig.- Dette er et eksempel på at regjeringen føler et press til å vise handlekraft, men så gjør den bare vondt verre, sier han.- Bankes gjennom før sommerenHva skjer videre med boligmeldingen nå?- Den skal opp til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen, som vil utnevne en saksordfører. Komiteen skal gi sin innstilling som sendes videre til Stortinget.- Makten rår, og de tre rødgrønne partiene vil stå last og brast bak regjeringen. Så meldingen kommer til å gå gjennom uten føringer utover det som står der i dag, sier Hagesæter.Er Stortinget ferdig med saken før sommeren?- Saksordføreren skal sette opp en fremdriftsplan, men de rødgrønne vil helt sikkert presse på for en innstilling fra komiteen slik at Stortinget får banket meldingen gjennom før sommeren, sier Frp-politikeren.- Ny vri ved et regimeskifteHva vil skje med boligmeldingen ved et evt. regimeskifte?- Det vil jo ikke bli gjort så mye med saken til høsten, og jeg er helt sikker på at en ny, borgerlig regjering vil komme med en helt ny vri på infrastruktur og boligbygging.- Byråkratiet og muligheten til innsigelser i boligprosjekter må reduseres, slik at det blir mer boligbygging fremover. Det er mitt håp, avslutter Hagesæter overfor HegnarOnline.Boligmeldingen finner du her.

Nyheter
Politikk