OBOS etterlyser konkrete forslag

OBOS mener regjeringens boligmelding inneholder for få konkrete forslag om hvordan det skal bli fart i byggingen av flere boliger.

Kværnerbyen. Foto: OBOS Nye Hjem.
Næringseiendom

- Først og fremst mangler det en klar, overordnet formulering om at boligbygging skal prioriteres og er viktigere enn mange andre gode formål. Dessuten skal mange av de tiltakene regjeringen foreslår, utredes videre, sier konsernsjef Martin Mæland.Skuffet over heis og varmeOBOS finner det imidlertid positivt at regjeringen vil forsøke å få redusert omfanget av innsigelser mot byggeprosjekter.- Dette har vi etterlyst lenge. OBOS tror en høyere terskel for innsigelser kan gi raskere plan- og byggeprosesser, sier Mæland.Han er skuffet over at regjeringen ikke ville komme byggenæringen i møte ved å moderere kravene om heis og vannbåren varme, i det minste love at det ikke vil komme skjerpede byggeregler de neste fire årene.

Nyheter
Politikk