- Jeg kan tape 30 millioner. De har stjålet eiendommen min

En grunneier i Førde mener kommunen har stjålet eiendommen hans. - Jeg kommer aldri til å akseptere denne prisen, sier han.

Foto: Firda/Bent Are Iversen.
Næringseiendom

- Jeg kommer aldri til å akseptere denne prisen. De har i realiteten stjålet eiendommen min, sier Jon Flom.Den nå pensjonerte grossereren har bodd på Nordstrand i Oslo i over 20 år, men røttene hans ligger i Førde kommune i Sogn og Fjordane. Der overtok Flom odelsgården etter faren i 1996/1997, men nå opplever han det store marerittet.Eiendommen er én av flere i området som er blitt ekspropriert av kommunen, og det er satt ulike reguleringsformål for de forskjellige arealene.Mens eieren av naboeiendommen får klekkelig betalt, sitter Flom igjen med smuler:Naboen får 16,8 millioner kroner for 66,8 mål.Jon Flom får 476.900 kroner for sine 68,2 mål.- Jeg antar at jeg ender opp med et tap på rundt 30 millioner kroner hvis dette blir stående, sier 73-åringen.Da inkluderer han tapte salgsinntekter ved alternativ bruk av eiendommen, samt advokatutgifter og arkitekttjenester.- Feil definisjonFjordane tingrett har fastsatt verdiene ved skjønn. Den store forskjellen blir forklart med at mens deler av naboens eiendom er regulert til bolig- og barnehageutbygging, har Floms eiendom større innslag av friområder.Hans advokat Edmund A. Bolstad mener imidlertid at tingretten har bommet.- Det ble gjort en del endringer i plan- og bygningsloven av 2008 som ikke alle har tatt inn over seg. Begrepet «friområde» brukes for eksempel ganske vidt av mange kommuner, av den enkle grunn at de ønsker å slippe billigst mulig unna, sier Bolstad.Plan- og bygningsloven definerer «friområde» som «grønnstruktur». Der er alle utbyggingssjanser lagt døde ved at arealene båndlegges til «naturområder, turdrag, friområder og parker».- Friområder for allmenn bruk har ingen reell tomteverdi, mens utbyggingsområder gjennomgående blir erstattet ut fra tomtens markedsverdi. Og det er denne definisjonen Førde kommune burde gitt Floms eiendom, sier Bolstad.Bygger fotballbaneSaken er nemlig den at Førde kommune for lengst har tiltrådt eiendommen. Og de har i beste fall sett mellom fingrene på det at man ikke kan bygge noe som helst der.Etter det Finansavisen erfarer har kommunen allerede investert rundt 100 millioner kroner i en ny kunstgressbane og tilliggende fasiliteter på eiendommen.- Det stemmer at de bygger et idrettsanlegg på Floms eiendom. Og et idrettsanlegg hører inn under arealformålet «bebyggelse og anlegg» i plan- og bygningsloven, sier Bolstad.- Skjønnsretten skulle derfor fastsatt erstatningssummen etter reglene for ekspropriasjon til dette formålet og ikke til friområde. Det ville gitt Flom full erstatning. I forhold til det han har fått ved tingrettens skjønn, hadde man måttet gange opp med en svært høy faktor, fortsetter han.AnkerAdvokaten har på vegne av Flom sendt inn krav om overskjønn, altså en anke av størrelsen på erstatningsbeløpet. Overskjønnet vil trolig ikke bli berammet for Gulating lagmannsrett før på vårparten 2014, men Flom mener det er verdt å vente.- I og med at utbyggingsarbeidene har kommet så langt, kan ikke kommunen snu i forhold til hva som skal gjøres med eiendommen min. Det ville kostet for mye, sier han, og fortsetter:- Ankegrunnlaget er imidlertid på over 20 millioner kroner, og jeg håper de må betale full tomteerstatning. Jeg skal i hvert fall ikke gi meg.

Nyheter
Politikk