- Må jeg betale skatt når jeg leier ut egen bolig?

Skattebetalerforeningen svarer på de mest vanlige spørsmålene om selvangivelsen.

Gry Nilsen. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX.
Næringseiendom

På dagen for innlevering kommer Skattebetalerforeningen med en oversikt over de mest spurte spørsmålene om selvangivelsen.Først ut er: Må jeg betale skatt når jeg leier ut egen bolig?Hvis du bor i boligen selv, og leier ut en mindre del av den, er svaret at inntektene er skattefrie.Leier du ut en større del eller hele boligen, trekkes frem en regel (182 dagers-regelen) som mange fortsatt husker, men som forsvant for fem år siden.- Den gav boligeiere rett til å leie ut hele boligen inntil halve året - skattefritt. Denne regelen er fjernet, og det som nå gjelder er en beløpsgrense. Om årlig brutto leieinntekter er 20.000 kroner eller mindre, er inntektene skattefrie, heter det.Naturlig nok får du da heller ikke fradrag for faktiske driftskostnader.RegnskapsligningMen skatter du av leieinntektene, i form av regnskapsligning, har du fradragsrett for utgifter til vedlikehold som relaterer seg til utleieenheten, samt andre utgifter knyttet til leieforholdet.Regnskapsligning kan være svært gunstig om boligen har store vedlikeholdsbehov, skriver foreningen, og viser til at alle kostnader pådratt i forbindelse med skattepliktig inntekt, her utleieinntekt, som utgangspunkt kan kreves fradragsført.Du må da benytte skjemaet RF-1189.Eksempler på kostnader kan typisk være:

    kommunale avgifter (post 2.2. i skjemaet)kommunale avgifter (post 2.2. i skjemaet)forsikringspremier (post 2.2)forsikringspremier (post 2.2)evt. betalt eiendomsskatt på utleieboligen (post 2.2)evt. betalt eiendomsskatt på utleieboligen (post 2.2)kostnader til strøm, oppvarming, renhold om dette er inkludert for leietaker i husleien (post 2.8)kostnader til strøm, oppvarming, renhold om dette er inkludert for leietaker i husleien (post 2.8)vedlikehold (post 2.4).vedlikehold (post 2.4).kostnader knyttet til kjøring til utleieboligkostnader knyttet til kjøring til utleiebolig
Øvrige vanlige spørsmål om selvangivelse - og svarene - finner du hos Skattebetalerforeningen her. Følg HegnarOnline på Facebook her!

Nyheter
Personlig økonomi