DN kan i dag fortelle at gründerne bak strømselskapet Vitel lånte innbetalte forskudd fra kundene og brukte dem til å kjøpe eiendom. Pr. dags dato har ikke alle kundene fått tilbake pengene sine.I løpet av det siste året har hovedeier Glenn Nøstdahl brukt Vitel til å finansiere en rekke investeringer. Med seg på eiersiden i Vitel har han hatt svogeren Stein Raymond Henriksen.Glenn Nøstdahl har ikke oversikt over hvor mye Vitel skylder kundene.