Finansavisen beretter lørdag de mange historiene om offentlig urett mot tomteeiere.Et av skrekkeksemplene er Anne Brit Ramsnes, som sitter på en eiendom på 120 mål på Stokka, midt i Stavanger. Kommunen vil kjøpe henne ut for 2,7 millioner kroner. Som boligtomter kunne området hatt en verdi på rundt 120 millioner kronerRamsnes ønsket å skille ut noen få boligtomter, men i stedet ble saken snudd opp ned. Bystyret i Stavanger besluttet å ekspropriere eiendommen.Stavanger kommune betaler henne i dag 23 kroner per kvadratmeter.Ramsnes nekter å underskrive skjøtet.- Det er en utrolig forskjellsbehandling. Andre grunneiere har fått lov til å skille ut tomter til boligbygging. Min eiendom skal bli friområde. Boligene i området vil stige i verdi som følge av eksproprieringen. Det står allerede nå i boligannonsene at det er kort vei til friområde. Og dette skal jeg betale for? sier Ramsnes.Les alle skrekkhistoriene i Finansavisen: