Norwegian Property sterkere enn ventet

Norwegian Property leverer godt over forventning i 2. kvartal.

Aker Brygge. Illustrasjon: Norwegian Property.
Næringseiendom

Norwegian Property melder om et resultat etter skatt på 75,4 millioner kroner i 2. kvartal 2013, mot minus 37,5 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet før skatt ble 114,6 millioner kroner, sammenlignet med minus 51,4 millioner kroner året før. Ifølge Reuters var det ventet et resultat før skatt på 45,5 millioner kroner.Driftsresultatet før verdiendringer ble 160,3 millioner kroner, mot 185,4 millioner kroner året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 158 millioner kroner.Regnskapet ble godskrevet med verdistigning på 1,3 millioner, mens det i samme periode ble belastet med et verdifall på 1,8 millioner kroner.Driftsinntekter beløp seg til 203,4 millioner kroner, sammenlignet med 228,5 millioner kroner i 2. kvartal 2012. Analytikernes forventninger lå her på 192 millioner kroner.Dette sier toppsjefen - Andre kvartal har vært et svært aktivt kvartal på utleiesiden. Samlet har vi signert 31 leiekontrakter med en samlet årsleie på 96,9 millioner, hvorav 78,0 millioner kroner er knyttet til de store utviklingsprosjektene våre på Aker Brygge.- De fleste kontraktene har svært lang løpetid, og sikrer langsiktig kontantstrøm ved ferdigstillelse. Vårt fokus er fullt og helt på prosjektgjennomføring og utleie.- Leiemarkedet i Oslo er fortsatt preget av god etterspørsel og begrenset tilgang. Med positive markedsutsikter, høy aktivitet innen utleie og god operasjonell drift fortsetter arbeidet med å videreutvikle potensialet i porteføljen, sier toppsjef Olav Line i en kommentar.Her er rapporten og presentasjonen.Følg HegnarOnline på Facebook her!

Nyheter
Børs